تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - مهمترین محورهای اجرای این طرح شامل چه مواردی می شود؟

ارزشیابی توصیفی

٭٭ ارزشیابی توصیفی در پنج محور در نظام ارزشیابی موجود تغییراتی را ایجاد می كند. اولین مورد در سطح مقیاس است. یعنی مقیاسی كه ما در ارزشیابی كمی داریم، عددی است ولی در ارزشیابی توصیفی مقیاس ما رتبه ای است كه دارای سه رتبه "در حد انتظار"، "نزدیك به انتظار" و "نیازمند تلاش بیشتر" است. در این طرح به جای آزمونهای پایانی یا همان امتحان از رویكرد ارزشیابی تكوینی استفاده می كنیم، به این صورت كه معلم پیوسته در حین فرایند یاددهی و یادگیری از وضعیت دانش آموز اطلاعاتی به دست می آورد و به آنها كمك می كند كه بهتر یاد بگیرند. ما در حقیقت با این تغییر معلم را از مقابل دانش آموز به كنار او می آوریم.
٭ آیا در سال جدید تحصیلی این طرح به صورت اجباری اجرا خواهد شد؟
٭٭ در حال حاضر سه سال از اجرای آزمایشی این طرح می گذرد و قرار بر این است كه در شهریور ماه در خصوص گسترش طرح تصمیم گیریهایی صورت بگیرد، متولی اصلی كار برای ارزش گذاری و قانون گذاری در آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش است كه این شورا بر اساس نظرات پژوهشكده، خود در خصوص اجرا یا اجرا نشدن تصمیم گیری می نماید. من در این مورد اطلاع دقیقی ندارم! ولی می توان گفت بر اساس نتایجی كه به دست آمده این طرح استمرار خواهد یافت ولی این كه امسال اجباری خواهد بود یا خیر، هنوز معلوم نیست؟! ما به دنبال گسترش و فرهنگ سازی این طرح هستیم.
٭ در دوره آزمایشی این طرح چه تعداد دانش آموز تحت پوشش قرار داشتند؟
٭٭ ما در دوره پایلوت كلاسهای اول تا سوم را كه حدود 30 هزار دانش آموز در هزار كلاس در سطح كشور می شدند را تحت پوشش قرار دادیم منتهی هنوز چهارم و پنجم وارد دوره آزمایشی نخواهند شد. ما بیشترین توانمان بر این است كه برای این سه پایه فرهنگ سازی نماییم تا معلمان و والدین دچار مشكل نشوند.
٭ والدین همیشه بر اساس نمره سطح دانش فرزندانشان را می سنجیدند اما با حذف نمره در این طرح چگونه خانواده ها از كم و كیف سطح یادگیری مطلع شوند؟
٭٭ اجرای این طرح به معنی حذف كامل نمره یا آزمون نیست! اما به طور مثال در دروس پایه ابتدایی این طور نیست كه تمامی ملاكها بر اساس نمره سنجیده شود به عنوان مثال یاد گرفتن اعداد یك تا نه نیاز به نمره ندارد بلكه باید یادگیری دانش آموز سنجیده شود در این طرح به دانش آموزان كارنامه ارایه خواهد شد كه در آن به جای نمره به والدین گزارش داده می شود كه فرزند شما شمردن اعداد از یك تا نه را فرا گرفته یا در یادگیری ضعیف بوده است كه باید در این حوزه سعی و تلاش بیشتری انجام دهد و در واقع والدین از این طریق با وضعیت یادگیری فرزندشان آشنا می شوند.
٭ آیا جریان ارزشیابی توصیفی باعث اعمال سلیقه معلم و یا قوت بخشیدن به احتمال وجود مسایلی همچون پارتی و رشوه گیری نمی شود؟
٭٭ این احتمال در همه جا وجود دارد، اما چون در ابزارهای ارزشیابی مواردی وجود دارند كه تغییرات واقعی در رفتار دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهند و تمامی آنها را ثبت و نگهداری می كنند این مشكلات كمتر رخ خواهد داد. به هر حال ما باید به معلمانمان اعتماد كنیم و این مسأله را بپذیریم كه مهمترین فرد در تصمیم گیری در خصوص دانش آموزان معلمان هستند چون بیشترین اطلاعات را از آنها دارند.
٭ در این طرح معلمان چه شاخصه هایی را برای رتبه بندی مدنظر قرار می دهند و آنها تا چه میزان نسبت به اجرای این طرح توجیه شده اند؟
٭٭ ما در طرح جدید از معلمان خواسته ایم به جای دادن نمره به درس "بخوانیم و بنویسیم" انتظارات خود را از درس مدنظر قرار بدهند. ملاك ما برای این درس خواندن درست دانش آموز است، در این میان نشانه های درست خواندن در راهنمایی ارزشیابی توصیفی ذكر شده است و معلم می داند كه نشانه های درست نوشتن و خواندن چیست. اگر این موارد محقق بود آن دانش آموز در حد انتظار است.اما در پاسخ به بخش دوم سؤالتان باید بگویم ما چندین كارگاه برای معلمان داشته ایم. در حال حاضر معلمانی كه از سال اول جزو طرح شدند با امسال چهار دوره آموزشی را طی كرده اند و معلمان جدیدی كه در استانها به ما ملحق می شوند برایشان دوره های سی ساعت همراه با كتاب و جزوه تعیین شده است.
٭ آیا مقوله رتبه بندی در این طرح به نحوی همان وضعیت نمره را به خود نمی گیرد؟
٭٭ سؤال بسیار خوبی است، ما به معلمانمان در اجرای این طرح گفته ایم كه در حین فرآیند یادگیری به بچه ها رتبه ندهند، چون تحقیقات نشان داده كه رتبه دادن به بچه ها در حین آموزش باعث قطع و یا حتی متوقف شدن فرآیند یادگیری می شود. پیشنهاد ما این بوده كه بازخورد توصیفی به بچه ها به جای رتبه ارایه شود و این مقیاس فقط در كارنامه كه در دو نوبت به دانش آموز داده می شود، تعیین شود.
٭ تكلیف دانش آموزانی كه در این طرح موفق به رسیدن به حد انتظار نمی شوند، چیست؟
٭٭ وقتی ارزشیابی در خدمت یادگیری است در واقع این ارزشیابی برای این صورت می گیرد كه به بچه ها كمك شود عملكردشان بهتر شود. معلم با این روش ضعف دانش آموزان را شناسایی می كند و برای آن راهكار ارایه می دهد. در این طرح معلم به همراه والدین سعی در جبران ضعفهای دانش آموزان می كند.در صورت عدم جبران موكول به تابستان می شود كه در این فصل دانش آموزان فقط در قسمتی كه ضعف دارند كار می كنند و دوباره مورد ارزشیابی معلم قرار می گیرند.
٭ آیا دانش آموز در شرایط ضعیف به پایه های بالاتر خواهد رفت؟
٭٭ ما در این طرح مردودی داریم. منتهی اصل بر مردودی نیست! در حالی كه در نظام گذشته مردودی یكی از اصول آموزش بود، ما در این طرح اصل بر قبولی دانش آموز گذارده ایم و برای آن در طول سال سعی در رفع نقاط ضعف دانش آموز خواهیم داشت.
٭ آیا دانش آموزانی كه در یك رتبه قرار می گیرند، با وجود تفاوتها، باز هم از لحاظ آموزشی در یك سطح قرار دارند؟
٭٭ این مسأله وجود دارد كه دانش آموزان دارای تفاوتهایی هستند ولی هدف ارزشیابی در این طرح در واقع در خدمت قرار گرفتن ارزشیابی برای یادگیری است. ما نمی خواهیم دانش آموزان را رتبه بندی كنیم زیرا این رتبه بندی از عوارض جانبی ارزشیابی است. طبق گزارشی كه معلمان در طی دو سه سال اخیر به ما داده اند رتبه بندی در این طرح برای دانش آموزان مهم نیست، زیرا فاصله رتبه ها بسیار كم است. در طرح ارزشیابی برای ما یادگیری بهتر دانش آموزان مهم است، ما با این طرح می خواهیم دانش آموزان در آرامش خاطر و بدون استرس آموزش ببینند.
٭ شما وضعیت را چگونه ارزیابی می كنید؟
٭٭ ما در این سه سال نتایج مثبتی از اجرای طرح آزمایشی به دست آورده ایم و در انتظار آن هستیم كه شورای عالی گزارش پژوهشكده را دریافت و نظر خود را اعلام كند. به هر حال این طرح برخلاف تصور برخی افراد با هدف تولید یك نسخه بومی برای كشورمان انجام پذیرفت و ما معتقدیم این طرح در صورت تصویب طی یك مرحله درازمدت با بسترسازیهای مناسب اندك اندك در بدنه نظام آموزشی استقرار پیدا كند.
٭ آیا این طرح الگوی خارجی نداشته است؟
٭٭ ما الگوی خارجی بدین شكل كه به كشوری برویم و از آنجا الگو بگیریم نداشته ایم، ولی واقعیت این است مطالعاتی كه ما به صورت علمی و عملی انجام داده ایم نشان می دهد كه بسیاری از كشورها این تغییرات ما را در نظام آموزشی خود انجام داده اند.
٭ به عنوان آخرین سؤال بفرمایید اعتبار مورد نیاز برای اجرای رسمی طرح چه میزان خواهد بود؟

٭٭ اعتبار مشخصی ندارد و استانها اعتبارات مشخصی برای خودشان دارند. ما امسال حدود 200 میلیون تومان را پیش بینی كرده ایم

منبع: /www.zibaweb.com

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

سخن روز